Baudhayana Sulbasutram of Baudhayanacarya with the commentry Bhaudhāyanśulbamīmāmsā of Vaṅkateśvara and Śulbadipika of Dwarakanatha

  • Posted on: 14 March 2019
  • By: mehthaj.iitb
Sub Category: 
Editor Name: 

Edited by Bibhutibhushan Bhattacharya, Saraswati-granthamala – 107

Year: 
1979
Publisher Name: 

Published by Director, Research Institute, Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, Varanasi.